banner_artikel-vakantiedagen-hoe-zit-het-ook-alweer

Vakantiedagen

Hoe zit het ook alweer?

Vakantiedagen

De aanspraak van werknemers op een minimum aantal vakantiedagen is vastgelegd in het Burgerlijk wetboek (BW). De aanspraak bedraagt tenminste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Op jaarbasis en bij een volledige werkweek van 40 uur bedraagt de aanspraak 160 uur of 20 dagen. Op grond van cao, personeelsreglement of arbeidsovereenkomst kan een aanspraak op zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen bestaan.

De overheid stimuleert werknemers, in hun eigen belang, tijdig vakantiedagen op te nemen. Wettelijke vakantiedagen kunnen daarom niet worden omgezet in loon. Vakantiedagen kunnen ook niet onbeperkt worden gespaard. Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar van opbouw. Wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2016 hebben opgebouwd maar niet opgenomen, vervallen op 1 juli 2017, tenzij de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld door ziekte. In dat geval is de verjaringstermijn vijf jaar. In de cao kan de werkgever hier in het voordeel van de werknemer van afwijken.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar na het jaar van opbouw. Bovenwettelijke vakantiedagen opgebouwd in 2017 vervallen dus op 1 januari 2023.

Bovenwettelijke vakantiedagen mogen worden omgezet in loon of worden aangewend voor een persoonlijk budget, mits dit in cao, personeelsreglement of arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

Blijf op de hoogte nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwe artikelen en updates van Visma | Raet.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Vakantiedagen en ziekte

Zieke medewerkers bouwen, op grond van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, op dezelfde wijze vakantie op als niet-zieke medewerkers. Ook bij langdurige ziekte is sprake van een volledige opbouw van vakantierechten. Dit geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen. Bij schriftelijke overeenkomst kan worden overeengekomen dat dit ook geldt voor de bovenwettelijke vakantiedagen.

Wanneer de zieke medewerker tijdens zijn ziekte vakantiedagen wil opnemen, heeft hij daarvoor de toestemming van zijn werkgever nodig. In dat geval is afboeking van vakantiedagen alleen mogelijk met expliciete toestemming van de zieke werknemer, of op grond van cao, reglement of arbeidsovereenkomst. De werknemer is dan wel vrijgesteld van reïntegratieverplichtingen.

Ziektedagen kunnen op grond van het BW in voorkomende gevallen worden gekort op de bovenwettelijke vakantiedagen, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de werknemer daarmee instemt, of dat deze mogelijkheid is vastgelegd bij cao.

Wordt een werknemer ziek tijdens vakantie, dan gelden de dagen waarop de werknemer ziek is niet als vakantiedagen.

meer-dan-150-partners

Meer weten?

Wil je graag meer weten wat Visma | Raet voor jou kan betekenen?  

 

Neem contact op