privacy-security-status_header2

Privacy, security & status

Het beveiligen van uw data en de beschikbaarheid van Youforce garanderen, hebben voor ons de hoogste prioriteit. Wij geven u graag inzicht in de activiteiten die wij hiervoor ondernemen.

Status Youforceprivacy-security-status_illustration-status-youforce

Gemiddelde beschikbaarheid
in mei is 99,80%

Iso 27001privacy-security-status_illustration-iso

 


Het beveiligen van uw data en de beschikbaarheid van Youforce garanderen, hebben voor ons de hoogste prioriteit. Wij geven u graag inzicht in de activiteiten die wij hiervoor ondernemen.

Laten we het eens hebben over data

Jouw data. Die is waardevol en wij staan 24/7 paraat voor maximale bescherming. Of je nou werkt voor een #multinational of de bakker om de hoek. We zijn allemaal afhankelijk van een veilige en stabiele digitale omgeving. Daarom staat security bij Visma | Raet altijd op nummer één, in alles wat we doen.


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

U wilt als organisatie natuurlijk ook voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in werking is getreden op 25 mei 2018. Wij helpen u daar graag bij.

Klokkenluidersregeling

Visma tolereert geen enkele vorm van wangedrag of kritieke omstandigheden, zoals schendingen van wettelijke regels, interne regels, beleid of ethische normen, zoals pesten, intimidatie, discriminatie, corruptie, witwassen van geld of andere financiële fraude, en zal zich inspannen om zorgen voor een veilige, gezonde en legale omgeving in al onze bedrijfsactiviteiten en juridische eenheden.

Visma zal alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven en ethisch en sociaal verantwoord handelen. Overtredingen van lokale en/of EU/EER-wetgeving kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging/ontslag en rapportage aan de relevante autoriteiten.

Het Visma Whistleblowing Channel is een tool die het mogelijk maakt om een vermoedelijke inbreuk op de lokale en/of EU/EER-wetgeving van zowel binnen als buiten Visma anoniem te melden. Het bevordert vertrouwelijke communicatie tussen melder en zaakbehandelaar.

Visma Whistleblowing voldoet aan de EU Klokkenluidersrichtlijn (Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 betreffende de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden) en de regelgeving met betrekking tot klokkenluiders in de WEA (lokale werkomgeving en beschermingswetten).

Wil je de volledige klokkenluidersprocedure bekijken of een melding doen?