banner_twaalf-tips-om-millennials-te-werven

Milennials werven

Een nieuwe generatie op de werkvloer

Millennials, een nieuwe generatie op de werkvloer

Millennials (1985-2000) worden ook wel de internetgeneratie, de grenzeloze generatie, of de Generatie Y genoemd. Hoe kunnen organisaties aantrekkelijk worden voor deze groep? Generatie Y (millennials) komt af op een informele werkomgeving, met veel humor, diversiteit en veel mogelijkheden om samen te werken met generatiegenoten. Millennials hechten meer waarde aan sociale kenmerken van de werkomgeving dan andere generaties. Ze willen graag zichzelf kunnen zijn op het werk. Ze zijn over het algemeen informeel en open. Ze trekken zich weinig aan van bestaande manieren van werken en kijken niet op tegen ouderen. Ze zien veel mogelijkheden om het anders aan te pakken en ze houden van afwisseling.

Veel millennials zijn allergisch voor standaardvacatures waarin organisaties zichzelf aanprijzen als flexibel, innovatief en met veel ontwikkelingsmogelijkheden. Een organisatie kan snel en makkelijk opvallen door deze teksten informeel en concreet te maken. Het kan daarbij helpen om jongeren binnen het bedrijf te vragen om mee te denken over vacatureteksten. Ook omdat millennials aan sommige termen net een andere betekenis geven. Hoewel jongeren de vacaturewebsites en LinkedIn zeker in de gaten houden, vinden ze het ook prima om via sociale media actief benaderd te worden. Mits dat op een persoonlijke manier gebeurt, liefst door een toekomstige collega, wiens persoonlijke profiel gemakkelijk online te vinden is.

Millennials hechten wel degelijk aan vastigheid. Ze vinden het belangrijk om toekomstperspectief te hebben. Ofwel door uitzicht op een vast contract, ofwel doordat de functie veel mogelijkheden biedt om zich te ontwikkelen, waardoor ze over een paar jaar een sterkere positie op de arbeidsmarkt hebben. Ga daarom in de vacaturetekst en tijdens het eerste gesprek in op de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het bedrijf. Millennials willen graag zekerheid dat ze goed gecoacht worden bij het uitvoeren van hun functie. Leg daarom uit dat medewerkers de eerste weken veel begeleiding krijgen. Dat ze stap-voor-stapervaring kunnen opbouwen met nieuwe taken. En dat ze bovendien continu feedback krijgen, in plaats van eenmaal per jaar een beoordelingsgesprek.

Om echt aantrekkelijk te zijn voor millennials, moeten organisaties hun competitieve cultuur leren loslaten, net als te veel focus op harde targets. Het is belangrijk om millennials een goede werksfeer te bieden en het gevoel bij te dragen aan een betere wereld.

Inleiding

Dit is de eerste in een serie van drie artikelen over één specifieke groep medewerkers: millennials. In de serie wordt behandeld hoe millennials verschillen van voorgaande generaties, hoe organisaties ze kunnen werven en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat millennials optimaal meedraaien binnen teams met oudere medewerkers. Dit eerste artikel beschrijft welke aspecten ervoor zorgen dat millennials organisaties al dan niet aantrekkelijk vinden. Ook worden een aantal do’s en dont’s tijdens het sollicitatieproces besproken. Daarbij is gebruik gemaakt van de expertise van twee millennialonderzoekers: dr. Stephan Corporaal en dr. Aart Bontekoning.

Dr. Stephan Corporaal

Dr. Stephan Corporaal is associate lector HRM & Smart Industry aan het expertisecentrum TechYourFuture. Hij promoveerde in 2014 aan de Open Universiteit op een onderzoek naar de aspecten die jonge baanzoekers in hun werk en bij organisaties belangrijk vinden. Momenteel onderzoekt hij de gevolgen van technologische ontwikkelingen op loopbanen, arbeidsrelaties en de inrichting van organisaties.

Dr. Aart Bontekoning

Dr. Aart Bontekoning is organisatiepsycholoog en promoveerde in 2007 aan de Universiteit van Tilburg op ‘Generaties in Organisaties, de verborgen krachten van onze sociale evolutie’. Volgens Bontekoning vergrijst Europa de komende decennia spectaculair, met een piek rond 2035. In zijn laatste boek ‘Nieuwe Generaties in vergrijzende organisaties’ (2014) beschrijft hij wat iedere generatie kan doen om zichzelf vitaal en vergrijzende organisaties ‘bij de tijd’ te houden.

Wie zijn de millennials

Millennials vormen de generatie werkenden die zijn geboren tussen 1985 en 2000. Ze worden ook wel de internetgeneratie, de grenzeloze generatie, of de Generatie Y genoemd. Generatie Y wil graag zichzelf kunnen zijn op het werk. Millennials zien een organisatie daarom liefst als een tweede huis, zo schrijft Bontekoning in ‘Nieuwe Generaties in vergrijzende organisaties’ (2014). Millennials zijn over het algemeen informeel en open. Ze trekken zich weinig aan van bestaande manieren van werken en kijken niet op tegen ouderen. Ze zien veel mogelijkheden om het anders aan te pakken en ze houden van afwisseling. Daarnaast zijn ze erg handig met sociale media.

Volgens Corporaal heeft Generatie Y meer dan andere generaties aandacht voor het vinden van een optimale werk-privé balans. “Millennials willen hun werk graag zo indelen dat het optimaal gecombineerd kan worden met activiteiten met familie en vrienden”, zegt Corporaal. Daarnaast is Generatie Y meer dan voorgaande generaties gericht op het creëren van een ‘zinvol bestaan’. “Enerzijds doen zij dat door een optimale tijdsverhouding tussen werk en privé, anderzijds door het vinden van werk dat zinvol is, bijvoorbeeld werk dat zichtbaar bijdraagt aan verbetering van de maatschappij. Werk is voor hen belangrijk in het leven, maar niet het belangrijkst.” Generatie Y heeft volgens Corporaal meer dan andere generaties behoefte aan vrijheid in het werk en het leren van nieuwe dingen. “Dat betekent flexibele carrièremogelijkheden en het regelmatig wisselen van positie of afdeling.”

12 tips om millennials te werven

De huidige arbeidsmarkt stelt echter hoge eisen aan Generatie Y. Volgens Corporaal moeten jongeren zich voorbereiden op een arbeidsmarkt die steeds sneller verandert door de impact van technologie. Daarvoor hebben ze een hoog aanpassingsvermogen nodig, moeten ze zelfsturend zijn en zich continu blijven ontwikkelen.

1. Zorg dat de organisatie millennialproof is

“Voor het werven van jonge baanzoekers is het essentieel om te zorgen dat de aantrekkelijkheid van een baan en de organisatie vanaf het eerste moment, nog voor het moment dat ze in contact komen met de organisatie, op orde is”, schrijft Corporaal in zijn proefschrift.

“Generatie Y komt af op een informele werkomgeving, met veel humor, diversiteit en veel mogelijkheden om samen te werken met generatiegenoten. Ze hechten meer waarde aan sociale kenmerken van de werkomgeving dan andere generaties.”

2. Leg in een vroeg stadium contact

In een krappe arbeidsmarkt is het belangrijk vroegtijdig de aandacht te trekken van jonge talenten. Hoe eerder jongeren tijdens hun studie positieve ervaringen opdoen met de organisatie, hoe beter. Veel bedrijven bieden stages en afstudeerplekken. Nieuw is dat werkgevers binnen het HBO en MBO steeds vaker lesprogramma’s verzorgen. Inclusief concrete cases, verdiepende sessies, toetsing en het geven van feedback aan studenten. Corporaal: “Dit is voor organisaties een goede manier om talent in een vroeg stadium op te merken en contact met hen te leggen.”

3. Mijd clichés in vacatureteksten

Om Generatie Y niet van zich te vervreemden, zullen organisaties ook het sollicitatieproces moeten aanpassen. Zo zijn veel millennials allergisch voor standaardvacatures waarin organisaties zichzelf aanprijzen als flexibel, innovatief en met veel ontwikkelingsmogelijkheden. “Jonge baanzoekers geven aan overspoeld te worden met vacatureteksten waarin een innovatieve werkomgeving met veel uitdaging en flexibiliteit wordt beloofd”, schrijft Corporaal in zijn proefschrift. “Een organisatie kan snel en makkelijk opvallen tussen deze baanmogelijkheden door preciezer te communiceren over de aspecten van de werkinhoud en werkomgeving die jonge baanzoekers belangrijk vinden.” Baanzoekers besteden namelijk meer aandacht aan wervingsmateriaal op het moment dat baaninformatie specifiek, uniek of op een onverwachte manier wordt gepresenteerd. “Weliswaar is er in vacatureteksten vaak weinig ruimte om preciezer te communiceren, maar door in de vacaturetekst een verwijzing op te nemen naar de organisatiewebsite of sociale media is het eenvoudig en goedkoop om preciezer te communiceren over de voor jonge baanzoekers relevante aspecten.”

4. Vraag jongeren om mee te schrijven aan de vacatureteksten

Vraag een jongere binnen de organisatie om mee denken over de vacaturetekst. Laat hem of haar de uiteindelijke tekst ter controle nalezen. Jongeren kunnen beoordelen of een vacaturetekst echt wervend is. En of de juiste terminologie is gekozen. Millennials geven aan termen namelijk vaak net een andere betekenis. Corporaal ontdekte tijdens zijn promotieonderzoek bijvoorbeeld dat millennials met ‘flexibiliteit’ bedoelen dat ze duidelijke werktijden willen. Die bieden hen namelijk de mogelijkheid om hun privéafspraken goed te plannen.

“In ons onderzoek constateerden wij dat jongeren met een geheel eigen taalgebruik hun voorkeuren uiten. Het risico is dat het taalgebruik waarmee in vacatureteksten en op websites wordt gecommuniceerd te formeel of niet begrijpelijk is voor jonge baanzoekers. Het is dan ook aan te raden om jonge medewerkers actief te betrekken bij het vormgeven van de vacatureteksten en de website. Zij weten precies welke woorden doorgaans gebruikt worden door jongeren en met welke voorbeelden de kenmerken verduidelijkt kunnen worden.”

5. Wervende video? Bied een reëel inkijkje in het bedrijf

Video’s op bijvoorbeeld YouTube zijn een goede manier om millennials te benaderen. Om echt wervend te zijn, kunnen deze wervingsvideo’s echter beter niet te clichématig zijn. Corporaal: “Wat niet werkt zijn hippe video’s op bedrijfswebsites, waarin een recruiter vertelt hoe geweldig het bedrijf is.” Wat werkt dan wel? “Video’s waarin jonge medewerkers zelf een rondleiding geven door het gebouw. Door sociale media is het bovendien mogelijk om via berichten van medewerkers een nog vollediger en realistischer beeld te geven van de werkomgeving en werkinhoud van het bedrijf.”

6. Laat individuele medewerkers het visitekaartje van de organisatie zijn

Hoewel jongeren de vacaturewebsites en LinkedIn zeker in de gaten houden, vinden ze het ook prima om via sociale media actief benaderd te worden. Mits dat op een persoonlijke manier gebeurt. Dus niet door een anonieme recruiter. Maar liefst door een toekomstige collega, wiens persoonlijke profiel gemakkelijk online te vinden is. Recruiters zijn minder populair. Ze worden vaak als onpersoonlijk ervaren. Functietitels als “talentscout”, ontwikkelingsdeskundige of talent manager klinken al beter in de oren van millennials. Deze personen moeten bovendien op persoonlijke titel online te vinden zijn en zich niet ‘verschuilen’ achter een organisatieprofiel.

Datzelfde geldt ook voor blogs en posts die het bedrijf op sociale media plaatst. “Het is daarbij van belang dat niet alleen het bedrijf zelf berichten op de website plaatst, maar dat een aantal medewerkers wordt gevraagd om regelmatig iets over hun werkervaring te vertellen. Jongeren geven in de focusgroepen namelijk aan dat zij de informatie van een recruiter slechts beperkt waardevol vinden, omdat hij of zij volgens hen te weinig kennis heeft van wat er echt in de organisatie speelt. Medewerkers van een organisatie kunnen volgens jongeren betere, interessantere en meer betrouwbare informatie geven.”

7. Toon de werkvloer

Omdat jongeren graag een zo concreet mogelijk beeld krijgen van hun toekomstige werkzaamheden, is het absoluut noodzakelijk om hen tijdens open dagen de werkvloer te laten zien. Dat kan hen helpen om een zo reëel mogelijk beeld van de dagelijkse werkrealiteit op te bouwen. Wanneer de werkvloer moeilijk bereikbaar is, bijvoorbeeld omdat het om een boorplatform gaat, dan kan de organisatie overwegen om bijvoorbeeld virtuele realiteit (VR) in te zetten. Doordat VR-brillen steeds goedkoper worden, kan het ook de moeite lonen om VR-rondleidingen online aan te bieden. Geïnteresseerden kunnen dan op hun smartphone alvast proeven van de werksfeer. Eventueel kan gebruikt worden gemaakt van ‘serious gaming’, waarbij werksituaties in een game verwerkt worden.

Wervingscampagne in VR

Het Britse Ministerie van Defensie gebruikte in 2015 voor het eerst VR om nieuwe reservisten te werven voor het het Britse leger. Tijdens een serie events konden belangstellenden in een Range Rover gaan zitten en een Oculus Rift headset (een VR-bril) opzetten. Vervolgens konden ze ervaren hoe het er aan toegaat tijdens een brandbestrijdingsoefening op een oefenterrein en een tanktraining in een Challenger II. Tijdens deze VR-ervaringen was het mogelijk om te communiceren met virtuele collega’s. De VR-actie was onderdeel van een nieuwe recruitment-campagne voor het Britse leger. Als gevolg van de campagne steeg het aantal sollicitanten met tientallen procenten.

8. Schets een duidelijk toekomstperspectief in de wervingscampagne

Zowel in de vacaturetekst, het sollicitatiegesprek als verder in de carrière van millennials is het belangrijk om toekomstperspectief te bieden. Millennials hechten namelijk wel degelijk aan vastigheid. Ofwel door uitzicht op een vast contract, ofwel doordat de functie veel mogelijkheden biedt om zich te ontwikkelen, waardoor ze over een paar jaar een sterkere positie op de arbeidsmarkt hebben. Corporaal: “Generatie Y is een onzekere generatie. Ze maakt zich zorgen over de flexibilisering van de arbeidsmarkt. En millennials zijn bang dat de voortschrijdende automatisering ervoor gaat zorgen dat ze overbodig worden. Ze willen zich daarom blijven ontwikkelen, om te voorkomen dat ze over vijf jaar niet meer nodig zijn.”

Ga daarom in zowel de vacaturetekst als tijdens het eerste gesprek al duidelijk in op de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het bedrijf. Niet door te zeggen dat medewerkers alle vrijheid krijgen. Het komt geloofwaardiger over om een aantal concrete en duidelijke alternatieven aan te bieden. Zoals: je hebt de keuze uit verschillende ontwikkelingstrajecten. Je kunt je vakinhoudelijk ontwikkelen door het doen van wisselende projecten, in de breedte door te werken op wisselende afdelingen of door regelmatig intern van functie te veranderen. Houd er daarbij rekening mee dat millennials graag het verschil maken. Corporaal: “Ze vinden het bijvoorbeeld prettig om op termijn door te groeien naar een functie waar ze meer rechtstreeks contact met klanten krijgen.”

9. Reageer snel op sollicitaties

Millennials zijn gewend om via social media continu met elkaar in verbinding te staan en snel te reageren. Het komt daardoor vreemd over op een millennial wanneer een organisatie pas na twee weken een bevestiging geeft van de ontvangst van een sollicitatie. Geef die bevestiging daarom liefst onmiddellijk. Geef ook meteen duidelijke informatie over de rest van de procedure. Laat weten wanneer de sollicitant uiterlijk te horen krijgt of hij of zij op gesprek mag komen. Blijf gedurende de hele procedure regelmatig actuele statusupdates geven.

10. Zie het sollicitatiegesprek niet als een vraaggesprek

Bij het eerste gesprek moet minimaal één toekomstige naaste medewerker aanwezig zijn, zoals een collega of teammanager. Corporaal: “De aanwezigheid van enkel een recruiter is vanuit de ogen van millennials not done.” Ook zijn er een aantal veelgestelde vragen die minder in de smaak vallen bij de meeste millennials. Vraag bijvoorbeeld liever niet ‘Waar ben je goed in?’ Corporaal: “Vanwege het competentiegerichte onderwijs hebben de meeste jongeren een allergie opgelopen naar alles wat naar zelfreflectie riekt.”

Zie het sollicitatiegesprek niet als een vraaggesprek, maar als mogelijkheid om wederzijds te verkennen of er een klik is. Corporaal: “Ze zitten niet te wachten op een kruisverhoor, of een recruiter die vraag voor vraag op een checklist afvinkt. Ze willen echt in gesprek.”

Probeer daarom een open sfeer te creëren. Bontekoning: “Vraag millennials bijvoorbeeld wat ze opvalt aan de organisatie. Of vraag ze rechtstreeks of ze zich thuis zouden kunnen voelen in de organisatie. Wees menselijk. Zie de sollicitant daarom niet als een toekomstige professional die een bepaalde rol gaat vervullen, maar zie de hele persoon.”

11. Onderschat het belang van salaris niet

Alhoewel Generatie Y meer dan voorgaande generaties gericht is op het creëren van een ‘zinvol bestaan’, zijn millennials wel degelijk gevoelig voor een goed salarisaanbod. Corporaal: “Wanneer je organisatie relatief goed beloont, vermeld dit dan bij de vacaturetekst. Daardoor valt de organisatie op in een krappe arbeidsmarkt. Wanneer er veel aanbod van banen is, zal het salaris door jongeren absoluut als eerste selectiemiddel worden gebruikt.”

12. Maak in de vacaturetekst duidelijk dat medewerkers continu gecoacht worden

Millennials willen graag zekerheid dat ze goed gecoacht worden bij het uitvoeren van hun functie. Daarom is het belangrijk om al in de vacaturetekst en ook in het sollicitatiegesprek hier aandacht aan te besteden. Die coaching hoeft overigens niet per se te gebeuren door een manager, maar liever door iemand met verstand van zaken, zoals een oudere medewerker met jarenlange ervaring, die exact weet hoe het werk moet worden gedaan.

Jongeren zijn bovendien gewend continu feedback te krijgen. Leg daarom uit dat medewerkers de eerste weken veel begeleiding krijgen. Dat ze stap-voor-stapervaring kunnen opbouwen met nieuwe taken. En dat ze bovendien continu feedback krijgen, in plaats van eenmaal per jaar een beoordelingsgesprek.

Conclusie

Millennials komen af op een informele werkomgeving, met veel humor, diversiteit en mogelijkheden om samen te werken met generatiegenoten. Daarnaast is Generatie Y meer dan voorgaande generaties gericht op het creëren van een ‘zinvol bestaan’. Ze willen liefst werk dat zichtbaar bijdraagt aan verbetering van de maatschappij. Ze hechten aan een goede relatie met hun omgeving, inclusief hun collega’s. Ze zijn niet gevoelig voor hiërarchische structuren, maar respecteren in plaats daarvan authenticiteit en vakkennis. Om echt aantrekkelijk te zijn voor millennials, moeten organisaties daarom hun competitieve cultuur leren loslaten, net als te veel focus op harde targets. Het is belangrijk om millennials een goede werksfeer te bieden en het gevoel bij te dragen aan een betere wereld.

Doordat Generatie Y tijdens een economische crisis is opgegroeid, is het bovendien een onzekere generatie. Ze maken zich zorgen over de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de voortschrijdende automatisering. Millennials vinden het daarom belangrijk om toekomstperspectief te hebben. Ofwel door uitzicht op een vast contract, ofwel doordat de organisatie hen volop mogelijkheden biedt om zichzelf te ontwikkelen, waardoor ze over een paar jaar een sterkere positie op de arbeidsmarkt hebben.

Benader millennials daarnaast tijdens het sollicitatieproces zo persoonlijk mogelijk. Zorg voor een informele sfeer. Houd geen vraaggesprekken, maar sta open voor een gesprek van mens tot mens. Vertel hoe medewerkers begeleid en gecoacht worden. Wees duidelijk over de inhoud van de functie. Denk niet in structuren en hiërarchie. Aantrekkelijk worden voor millennials vereist vaak een cultuurverandering. Maar wel eentje waar de organisatie als geheel beter van wordt.

Blijf op de hoogte nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwe artikelen en updates van Visma | Raet.


Aanmelden nieuwsbrief