header_driegasthuizengroep-020

Klantverhaal: De DrieGasthuizenGroep

Klaar voor de toekomst met HR in de cloud

Interview met

De DrieGasthuizenGroep
Raymond Massop
Interim organisatieadviseur

Case in het kort

De DriegasthuizenGroep is in de coronacrisis overgestapt naar HR Core online. Met de cloud oplossing wil de zorgorganisatie klaar zijn voor de toekomst door gegevens zeven dagen per week en meerdere malen per dag uit te wisselen met andere applicaties in het hart van de zorgverlening.

Producten in deze case

HR Core Online

Informatie over DrieGasthuizenGroep

De DrieGasthuizenGroep is een zorgorganisatie met drie takken van sport, intramurale locaties, verhuur van appartementen voor zelfstandig wonen en een thuiszorgpoot. In totaal werken 1.400 mensen bij de zorgorganisatie. De DrieGasthuizenGroep bestaat al 775 jaar en heeft een traditie in de ouderenzorg in de omgeving Arnhem. Een groot deel van de medewerkers heeft toegang tot Youforce en gebruikt het systeem dagelijks voor het doorvoeren van wijzigingen of het raadplegen van het eigen personeelsdossier, salarisstroken of jaaropgaven.

“De DrieGasthuizenGroep streefde naar een grootschalige optimalisatie en digitalisering van hun HR-processen. Ze wilde het indiensttredingsproces, mutaties als contractwijzigingen en het recruitmentproces verbeteren en kampte bovendien met een grote hoeveelheid vervuilde data in hun systemen. Er was geen applicatie voor recruitment en snel reageren op sollicitanten ging vaak mis. Dat is zonde in een krappe arbeidsmarkt. Ook hadden we de neiging veel te bewaren. De AVG staat dit niet toe en het zorgt ook voor vervuiling van je systemen. Opschonen is dan noodzakelijk, daar moet je scherp in zijn. Je wilt geen vervuilde of verouderde data meenemen naar HR Core Online.

De meeste applicaties waar de organisatie mee werkt zijn gekoppeld met het HR Core systeem. De data- en informatie-uitwisseling tussen deze verschillende systemen kon beter. De introductie van HR Core Online grepen we daarom ook aan om die data-uitwisseling aan te pakken. Samengevat was de optimalisatie van de HR-processen en de data-uitwisseling tussen de systemen de reden voor de DrieGasthuizenGroep om de overstap te maken naar HR Core online.”

Vereisten van HR Core online

“Met de overstap naar HR Core Online hebben we dus gelijk de integraties met andere applicaties aangepast. Denk aan een roostersysteem, cliëntendossiers en een leermanagementsysteem met alle verplichte opleidingen. Met deze koppelingen wilden we onder meer sneller roosters opstellen en toegang regelen tot cliëntendossiers voor bevoegde medewerkers. Andersom moesten deze applicaties weer mutaties in het salarissysteem schieten. Maar ook een vlekkeloze koppeling met onze IT en facilitaire dienst was absoluut noodzakelijk. Medewerkers moeten zo snel mogelijk up to speed zijn en toegang krijgen tot de systemen en locaties van de zorginstelling. Tot slot had ook Finance een sterke informatiebehoefte. We hebben een koppeling gemaakt met ons datawarehouse om financiële gegevens in de salarisadministratie uit te wisselen met het financiële systeem voor maandelijkse rapportages.

Verder paste de overgang goed in ons beleid geen applicaties te draaien op eigen servers en klaar te zijn voor de toekomst. HR Core Online draait op de servers van Visma | Raet en daarom zetten we nu geen technisch personeel meer in voor onderhoud en lopen we minder risico dat de systemen down gaan.”

“Omdat HR Core Online draait op de servers van Visma | Raet hoeven we geen technisch personeel meer in te zetten voor onderhoud en lopen we minder risico dat de systemen down gaan.”


De aanpak van de overgang naar HR Core online

“We zijn het project gestart met een verkennende fase waarin we alle koppelingen en rapportages in kaart hebben gebracht. In deze fase hebben we continu intensief overlegd met onder meer ICT. Communicatie is sowieso de rode draad in een dergelijk project. Behalve ICT, was de applicatiebeheerder aangehaakt, ik namens HR maar ook Finance had een belangrijke stem. Vervolgens zijn we met Visma | Raet aan tafel gegaan en hebben we uitvoerig onze data gathering doorgenomen. Hoe ziet ons IT-landschap eruit, welke koppelingen zijn er, welke standaardrapportages worden gebruikt en zijn deze nog actueel? Dat is een vrij uitvoerige inventarisatie geweest en in december vorig jaar hebben we dat omgezet in een ‘runboek’, een soort draaiboek met een concrete tijdsplanning.
Vanuit dat runboek zijn we gaan werken naar de eerste deadline; de zogenaamde ‘freeze periode’. In de freeze periode is de database verhuisd naar de cloud van Visma | Raet. Mutaties werden nog wel ingeschoten maar liepen niet meer door naar naar het HR-systeem. In het runboek stond precies vermeld wie wat en wanneer moest aanleveren. Het was een afgebakend geheel. Zo moesten wij duidelijk aangeven welke rapportages we uit Impromptu wilden meenemen. Visma | Raet heeft dit gematcht met het grote aantal standaardrapportages in HR Core Online en opgepakt wat ontbrak.

De planning was om eind maart de freeze periode in te gaan en op 7 april moest de applicatie live. In maart zijn we net als de rest van Nederland geconfronteerd met het coronavirus en kon Visma | Raet niet meer bij ons op locatie zijn. We hebben toen alles afgestemd met ‘video-calls’ en de telefoon. Dat was wel een bijzondere periode. Alle werkzaamheden hebben we remote kunnen uitvoeren, maar ik ben van de oude stempel en heb veel telefonisch overleg gevoerd met Visma | Raet om constant af te stemmen wat goed loopt en wat nog niet. De freeze is goed verlopen en ook de opstart van het systeem.”

aanmelden-nieuwsbrief

Meer weten?

Wil je graag meer weten wat Visma | Raet voor jou kan betekenen?  Laat dan je gegevens achter. We nemen dan snel contact met je op!

Neem contact op

De voordelen van HR Core online

“HR Core online heeft ons veel opgeleverd. Een goed voorbeeld zijn de rapportages. Bij de overgang naar HR Core Online gingen we over naar een andere rapportagetool waarbij de rapportages online benaderbaar zijn voor leidinggevenden en uiteraard professionals. Je moet dus naar een nieuwe vorm van rapportages. De mensen moesten weer getraind worden en dat hebben we in de coronatijd remote gedaan. Nu de applicatie draait, stelt niet alleen HR rapportages op, maar ook Finance maakt rapportages voor de budgettering en presentatie van de jaarcijfers.

"De medewerkers kunnen meer aandacht besteden aan de cliënten en hoeven niet meer te steggelen over het rooster of overuren."

driegasthuizengroep-raymond-massop

Bij de overgang naar HR Core online hebben we ook de integraties met andere systemen geoptimaliseerd waaronder de online planning tool ONS Nedap. De informatie-uitwisseling met ONS Nedap loopt zeven dag per week door en dagkaarten, weekkaarten en roosters komen veel sneller tot stand. Doordat we de koppeling hebben verbeterd is het aantal fouten in de salarisadministratie sterk gereduceerd. Op de HR-afdeling krijgen we hier ook veel minder vragen over. De medewerkers kunnen meer aandacht besteden aan de cliënten en hoeven niet meer te steggelen over het rooster of overuren. Uiteraard begint het wel met de juiste input. Ingevoerde data moet correct zijn en bij de overgang hebben we ook aandacht besteed aan het opschonen van data en de optimalisatie van HR-processen. Zo is de invoer van personele mutaties van de personeelsadviseur weer terug bij de leidinggevende. In de zorg is de mutatiegraad vrij hoog en wil je de registratie zo zuiver mogelijk houden, dan moet je dat neerleggen bij de bron en dat zijn de leidinggevenden. Self Service speelt in dit proces een belangrijke ondersteunende rol.” 

Afsluitend advies

“Bij veel organisaties lopen de personeelskosten wel tegen de 70% van de totale kosten, zorg er dus voor dat je medewerkers goed hun werk kunnen doen. Optimalisatie van de informatie-uitwisseling tussen systemen en de inzet van moderne software zoals HR Core online helpt hier enorm bij. Roosters komen sneller tot stand, medewerkers krijgen eerder toegang tot de roosters en de verwerking van overuren en declaraties verloopt een stuk efficiënter.

Vergeet verder niet de rest van de organisatie mee te nemen. Het systeem is er voor iedereen, ook Finance gaat er mee werken net als de leidinggeven. En dan spreek ik tot slot nog even voor eigen parochie; zet er een projectmanager op die niet alleen de deadlines in de gaten houdt maar ook de verantwoordelijkheden afbakent zodat alle stakeholders hun eigen rol pakken.“

aanmelden-nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwe artikelen en updates van Visma | Raet.

Aanmelden nieuwsbrief