ijssel-berkel

Klantverhaal:
IJssel | Berkel

"TMA Talentenkompas focus op wat medewerkers goed kunnen, dat sluit aan bij onze visie op Passend Onderwijs."

Interview met

IJssel | Berkel

Ank Stegenga
Senior adviseur, Loopbaan coach
In vrije tijd beeldend kunstenaar

Case in het kort

Voor IJssel | Berkel – samenwerkingsverband voor passend primair onderwijs – is het van belang dat medewerkers elkaars talenten en expertise kennen. TMA Talentenkompas helpt hen daarbij. Daarnaast wordt het ingezet als handvat bij de gesprekscyclus.

Producten in deze case

TMA
Talentenkompas
Performance
Management

Informatie van de IJssel | Berkel

IJssel | Berkel is een samenwerkingsverband voor passend primair onderwijs in de gemeenten Brummen, Zutphen, Lochem, Voorst, Berkelland & Bronckhorst. Binnen IJssel | Berkel werken 26 schoolbesturen met 108 scholen nauw met elkaar samen om voor elk kind passend onderwijs mogelijk te maken.

IJssel | Berkel is een samenwerkingsverband van Passend Onderwijs ( binnen het primair onderwijs), met als missie voor elk kind tussen vier en twaalf jaar een passende plek te vinden. Ank Stegenga, senior adviseur: “We hebben een team van mensen met verschillende talenten en expertise, die de scholen ondersteunen met het vormgeven van passend onderwijs. Het is belangrijk dat we van elkaar weten wat die talenten en expertise zijn, zodat we daar optimaal gebruik van kunnen maken. Talentenkompas helpt ons daarbij.”


Kijken wat er wel mogelijk is

“We zijn in 2014 met Passend Onderwijs gestart vanuit een fusie van twee Samen-naar-schoolverbanden en hebben medewerkers vanuit deze verbanden en vanuit de diensten ambulante begeleiding geselecteerd voor onze nieuwe functies: onderwijscoaches, experts, orthopedagogen en psychologen. In juni 2014 hebben we tijdens twee studiedagen uitgebreid stil gestaan bij onze visie. Daarin hebben we samen gewerkt aan de why van onze organisatie: waar staan we voor als organisatie? Tegelijkertijd is er ook aandacht besteed aan de vraag: waar sta jij voor? In het onderwijs voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften ligt de focus snel op wat ze niet kunnen en op wat er niet goed gaat. IJssel | Berkel heeft in haar visie en manier van werken als uitgangspunt: kijken wat er wél mogelijk is.


Volop bezig met talenten

Als je naar onze missie kijkt – passend onderwijs voor elk kind – dan begrijp je dat dit veel flexibiliteit vraagt. We ondersteunen, initiëren en inspireren scholen, zodat zij hun vaardigheden verder ontwikkelen en meerdere tools hebben om met diversiteit om te gaan . Wij vinden het daarbij van belang dat onze medewerkers in de eerste plaats zelf goed weten wie ze zijn en wat ze te bieden hebben. Vandaar dat wij al vanaf de start volop bezig zijn met talenten.

"In TMA Talentenkompas ligt de focus op wat je wel goed kunt."

We hebben gekozen voor Performance Management van Visma | Raet als instrument dat ons helpt de gesprekscyclus goed neer te zetten. Ik was blij verrast toen bleek dat daar TMA Talentenkompas (bekend in de coachingspraktijk) op aansluit.

aanmelden-nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwe artikelen en updates van Visma | Raet.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Direct gestart met TMA Talentenkompas...

We weten allemaal dat we goed kunnen benoemen wat er níet goed gaat in een organisatie of bij onszelf. In TMA Talentenkompas ligt de focus op wat je wél goed kunt. Als je de rapportage uitdraait, zie je dat deze positief geformuleerd is. Dat sluit dus naadloos aan bij onze visie: kijken wat er wél mogelijk is. We hebben daarom niet gewacht tot Performance Management volledig geïmplementeerd is, maar zijn direct met TMA Talentenkompas gestart.

...ook voor de teams

We zetten TMA Talentenkompas eerst individueel in, maar later ook voor het team. We hopen dat mensen elkaar – met het Talentenkompas in de hand – nog meer gaan vinden. We hebben een klein team, dertig medewerkers, waarbij ieder uniek is. De een is goed in het omgaan met hoog begaafden, de ander is een kei in coaching of het geven van een sociale vaardigheidstraining… Dat moet je wel van elkaar weten. En daar is TMA Talentenkompas een mooi hulpmiddel voor.

"We gaan er van uit dat mensen elkaar - met het Talentenkompas in de hand - nog meer gaan vinden."

De volgende stap is kijken waarin we elkaar kunnen aanvullen. Onze scholen hebben uiteenlopende vragen en dan het is belangrijk dat collega’s elkaar kennen en elkaars expertise benutten. Je ziet overigens nu al dat er een natuurlijke beweging ontstaat – in de afgelopen twee jaar hebben mensen elkaar al beter leren kennen – maar dat kunnen we met TMA Talentenkompas nog meer aanscherpen.

Zelfsturing en eigenaarschap

Medewerkers zijn steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun eigen loopbaan, waarbij de organisatie meer faciliterend is en helder is over de kaders en de doelen. Vanuit Performance Management worden ontwikkel- en loopbaangesprekken gevoerd, feedback georganiseerd en vinden de beoordelingen plaats. Medewerkers leggen deze zelf vast en nemen eigenaarschap voor hun eigen ontwikkeling. TMA Talentenkompas biedt een handvat bij de gesprekcyclus: deze gaat over henzelf en creëert bewustzijn voor eigen talenten. Van hieruit kunnen ze zelf sturing geven aan hun eigen ontwikkeling die gekoppeld aan de doelen van de organisatie.

ijssel-berkel-customer

Van werkdruk naar werkgeluk

In onderwijsland is werkdruk een belangrijk thema, deze wordt vaak als hoog ervaren. Mensen zijn betrokken en hebben een hoog ambitieniveau. Juist daarom is het belangrijk dat je je eigen mogelijkheden en talenten kent, dat je weet wat je goed kunt en waarop je zelf invloed kunt uitoefenen. Weten wie je bent, wat je goed kunt, op tijd je grenzen aangeven, elkaar om hulp vragen, ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, samen delen en samen werken, dat verhoogt je werkplezier en werkgeluk. Een organisatie met visie, heldere kaders en leiderschap vormt de basis voor het samen leren en ontwikkelen.

Er zijn twee dingen belangrijk voor werkgeluk. Allereerst dat je werkt aan een doel, dat je als collega’s van elkaar weet: dat is ons doel, daar gaan we voor. De tweede factor is het plezier om er te komen. Dan gaat het niet zozeer om het doel, maar om de weg ernaartoe. Daarvoor is het nodig dat je elkaar kent, samenwerkt en een beroep op elkaar kunt doen.

Gesprekscyclus

In september 2017 zijn we gestart met het invullen van TMA Talentenkompas. Dan volgen de ontwikkelgesprekken zo rond december en deze koppelen we aan de competenties. Elke medewerker heeft vijf competenties in zijn profiel, gekoppeld aan zijn/ haar functie, aangevuld met één keuzecompetentie, die meegenomen wordt in de gesprekken. Vandaaruit gaan we feedbackrondes starten. We hebben verschillende klanten zoals scholen, gemeenten en jeugdzorg en doen ook tevredenheidsonderzoeken, maar feedback vragen van je collega’s en van scholen, dat is nieuw.


"Onze scholen hebben uiteenlopende vragen en dan is het belangrijk dat collega's elkaar kennen en elkaar expertise benutten."
 

Hoe ver we over een jaar zijn? Ik hoop dat alle medewerkers dan hun eigen Talentenkompas hebben en dat we op basis daarvan ontwikkelgesprekken voeren, een feedbackronde heeft plaatsgevonden en dat we ook kunnen gaan kijken naar de mogelijkheden op teamniveau.

meer-dan-150-partners

Meer weten?

Wil je graag meer weten wat Visma | Raet voor jou kan betekenen?  

 

Neem contact op