header_avg

Europese Privacy wet

AVG/GDPR

Europese Privacy Wet AVG/GDPR

De AVG/GDPR is de Europese privacywet. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Nederlandse vertaling van General Data Protection Regulation (GDPR). Het gaat dus om een en dezelfde wet. De wet is al in 2018 van kracht gegaan. Sinds dat moment geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU) in plaats van allemaal verschillende nationale wetten. In Nederland is hiermee de Wet bescherming persoonsgegevens komen te vervallen.

In de AVG/GDPR hebben burgers meer rechten als het gaat om privacy. Tegelijkertijd hebben organisaties meer verantwoordelijkheden: zij moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de privacywet houden. Toezichthouders hebben meer bevoegdheden om (hoge) boetes op te leggen aan organisaties die de regels onvoldoende naleven. 

Wat doen we bij Visma | Raet

Als verwerker van persoonsgegevens moeten wij uiteraard voldoen aan de AVG, daarmee hebben wij meer verplichtingen gekregen. De AVG/GDPR legt namelijk nog meer nadruk op de verantwoordingsplicht van verwerkende organisaties. Daarom zijn we al met de invoering van de Wet bescherming persoonsgegevens aan de slag gegaan met privacy en hebben we bij de Meldplicht datalekken aanpassingen doorgevoerd met de AVG in het vizier.

We hebben een goed privacybeleid, zorgen voor een passend beschermingsniveau, en de wettelijke meldplicht voor datalekken is bovendien al verankerd in onze aanpak en de afspraken met klanten en medewerkers zijn glashelder. 

Uiteraard blijven wij altijd doorgaan met zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst, dat doen we onder andere met het volgende:

  • Continue informeren en trainen van al onze medewerkers zodat zij weten wat ze moeten doen

  • Processen op orde houden voor het melden van incidenten en indien nodig voor incident management op internationaal niveau

  • We hebben afspraken met onze leveranciers met betrekking tot specifieke gegevensbeschermingsverplichtingen op grond van de AVG

  • Optimaliseren van onze Privacy by Design standaarden

 

De AVG – ieders verantwoordelijkheid

De belangrijkste zaken omtrent AVG hebben wij voor u samengevat in de Visma | Raet  AVG Top 10. Het geeft helder weer welke stappen Visma | Raet  heeft ondernomen en wat u zelf kunt doen. U wilt als organisatie waarschijnlijk graag voldoen aan de AVG, daarom helpen wij u graag met onze standaard verwerkersovereenkomst. Als u van deze standaard overeenkomst gebruik maakt, voldoet u hiervoor wat betreft uw HR-oplossingen van Visma | Raet tijdig aan de nieuwe privacywetgeving.

Waar kan ik terecht met vragen?

We begrijpen dat er met deze wet veel op u afkomt en daarom hebben we de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

Meer over privacy

Wilt u meer weten over wat wij doen op het gebied van privacy dan kunt u hier terecht.

Daarnaast kunt u uiteraard op onze trustsite terecht voor meer informatie of u kunt onze Visma | Raet in control bekijken. 

aanmelden-nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwe artikelen en updates van Visma | Raet.


Aanmelden nieuwsbrief