In het geval van een beveiligingsincident moeten we snel en effectief reageren. In het incident response plan is op basis van de wetgeving en best practices beschreven welke handelingen we moeten ondernemen om de schade te beperken, het incident op te lossen en de vervolgstappen te bepalen. Het incident response plan beschrijft wat we onder een beveiligingsincident verstaan, wie betrokken zijn of zouden kunnen worden bij de afhandeling van een beveiligingsincident, hoe de prioriteiten worden bepaald en een uitgebreide checklist op basis waarvan de afhandeling van het beveiligingsincident wordt uitgevoerd. Uiteraard gaat het plan ook in op de communicatie met betrokkenen.