header_privacy

Privacy aangaande feedback van klanten

Bij Visma | Raet streven wij ernaar de best mogelijke ervaring voor onze klanten te leveren. Om te garanderen dat onze huidige klanten tevreden zijn met onze diensten en om nieuwe klanten aan te trekken, is het contact met onze klanten en eindgebruikers en hun feedback van vitaal belang.

Om uw feedback te verwerken en waar nodig verder te handelen registreren wij naast uw input ook uw persoonsgegevens. Daarnaast registreren wij gegevens van het antwoord, de applicatie, de klant en de gebruiker, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikersnamen/ID's, emailadressen, URL's, bedrijfsnamen, landen en tariefstelling. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om de feedback van gebruikers en klanten optimaal te kunnen verwerken. Dit stelt ons in staat een volledig beeld te vormen van hun behoeften en hen vervolgens op de hoogte te stellen van vervolgstappen die wij hebben genomen naar aanleiding van hun feedback. De wettelijke grond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ons legitieme belang om ervoor te zorgen dat Visma | Raet voldoet aan de verwachtingen van de klant en dat wij al onze contractuele verplichtingen nakomen. Persoonsgegevens worden verwijderd zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden. Deze persoonsgegevens worden tot maximaal twee (2) jaar opgeslagen.

Ten behoeve van het verwerken van uw feedback kunnen wij uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven binnen de Visma-groep. Visma | Raet deelt uw persoonsgegevens niet met externe derden, met uitzondering van zijn eigen partners en leveranciers. Wij waarborgen uw recht op de bescherming van persoonsgegevens door gegevensbeschermingsovereenkomsten te sluiten met deze partners en leveranciers. In het geval dat leveranciers of partners buiten de EU gevestigd zijn, wordt de rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens aan de desbetreffende partijen en/of landen door Visma gegarandeerd. Een voorbeeld hiervan is Wootric, een in de VS gevestigde leverancier die door Visma is gecontracteerd om een klantfeedback-tool te ontwikkelen.

Als u graag meer informatie zou willen ontvangen over onze leveranciers en de daarop betrekking hebbende documentatie, of als u andere vragen hebt over de wijze waarop Visma | Raet uw persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via security@raet.com.

U hebt het recht om toegang te vragen tot uw verzamelde en verwerkte persoonsgegevens met betrekking tot de feedback van klanten. U hebt ook het recht om rectificatie van deze gegevens aan te vragen, het gebruik ervan te beperken of een bezwaar aan te tekenen tegen de manier waarop deze verwerkt zijn. Tevens hebt u het recht om een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door Visma | Raet als u van mening bent dat dit onwettig gebeurt.

In onze privacyverklaring kunt u meer informatie vinden over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en uw rechten ten aanzien hiervan.

aanmelden-nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwe artikelen en updates van Visma | Raet.

Aanmelden nieuwsbrief